Hälsocoach

Läser på Högskolan i Skövde för att bli utbildad Hälsocoach. Utbildningen genomför jag parallellt med mitt heltidsarbete och förkovrar mig i böcker och material, grupparbeten och stora hemtentor/salstentor. Alla arbeten som genomförs baseras på vetenskapliga artiklar och en stor del i utbildningen handlar om att arbeta med bra källor.

Vad är folkhälsovetenskap?

Folkhälsovetenskap är ett flervetenskapligt ämne som studerar hälsotillståndet samt dess förändring och fördelning mellan olika grupper i befolkningen. Folkhälsovetenskapen fokuserar bl a på att förstå samhällsstrukturens, arbetslivets, miljöns och hälsovårdssystemets betydelse för befolkningens hälsa både lokalt och globalt med särskilt fokus på ojämlikhet i hälsa. Slutmålet är att människor skall kunna bibehålla eller uppnå god hälsa.

Vad är Socialpsykologi?

Socialpsykologi är ett samhällsvetenskapligt ämne, som ingår i discipliner som psykologi och sociologi. Den har således ett omfattande studieobjekt. Den studerar sambanden inom och mellan olika nivåer av människors liv – individ, grupp, organisation och samhälle. Socialpsykologin ser människan som en i grunden social varelse som både skapar och påverkas av normer, institutioner, social struktur och kultur. Från ett sådant perspektiv blir individ och samhälle två sidor av samma mynt och befinner sig i ständig förändring.

Att arbeta som Hälsocoach

Studier inom folkhälsovetenskap och socialpsykologi är en bred utbildning med många möjliga befattningar och arbeten på individ-, grupp-och samhällsnivå.

Kurser som jag har läst hitills är:

FH124G Introduktion till folkhälsoarbete G1N 7.5 hp

FH122G Grundläggande folkhälsovetenskap G1N 7.5 hp

SD108G Socialpsykologi – människors möten G1N 7.5 hp

BM130G Den friska människans fysiologi G1N 7.5 hp

FH324G Metoder i epidemiologisk forskning G1F, 7.5 hp

SD222G Kommunikation och samtalsmetodik G1N, 7.5 hp

SD332G Kommunikation och coachning: Positiv livsstilsförändring G1F, 7.5 hp

FH127G Grundläggande hälsopsykologi G1N, 7.5 hp

SD333G Kommunikation och coachning: Negativ livsstilsförändring G1F 7.5 hp

 

Kommande:

FH140G Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion I G1N, 7.5 hp

FH334G Tillämpad hälsopsykologi G1F 7.5 hp

FH333G Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion II G1F 7.5 hp

 

 

 

 

 

COACHIT Facebook