Individuell kost- och träningsrådgivning

– smidigt via Skype eller telefon

Kan jag inspirera och motivera dig! 

Vad du äter och hur du aktiverar dig fysiskt har mycket stor påverkan på din hälsa. Om du känner att din nuvarande livsstil kan behöva förändras så hjälper jag gärna dig. 

Eller har du kört fast och helt enkelt känner att du inte får de resultat du önskar? Du kanske behöver nya idéer, motivation och inspiration.

Hur går det till?

För att kunna hjälpa dig behöver jag vet lite mer om dig. Efter kontakt får du en enkät som du fyller i.
Enkäten innefattar fem delmoment:

  • Hälsodeklaration – hur mår du?
  • Livsstilsprofil – hur ser ditt liv ut? jobb, familj, sjukskrivningar
  • Träningsprofil – hur mycket tränar du idag? Vad tränar du?
  • Personlig målsättning – vilka mål har du?
  • Övrigt – om det är något mer jag behöver veta

Efter att du svarat på enkäten så kontaktar vi dig för ett inledande möte på 45 minuter, via Skype eller telefon, där vi går igenom din bakgrund och ditt nuläge avseende din livsstil, exempelvis dina kostvanor och din fysiska aktivitet. Vi fördjupar oss i delar som kan vara intressanta att förändra just för dig.

 

Kanske behöver du stöd från en vän? sambo?

Då kan ni göra detta tillsammans. Hör av er till mig så resonerar vi vad som är bäst. Det inledande samtalet är alltid bäst om man har individuellt.


Utifrån samtalet sätter vi  tillsammans upp dina/era personliga mål och gör upp en individuell kost- och träningsplan. Du får tips och instruktioner för att kunna nå bästa resultat. Varje människa är unik och därför är allt skräddarsytt för dig/er. 

Du behöver inte träna på gym för att ha nytta av min hjälp utan vi kan  tillsammans skapa en plan för träning hemma, utomhus och för mer rörelse i vardagen.

Lämpligt är att planera två uppföljningsmöten där vi stämmer av hur det går och om det behövs något mer för att du ska lyckas.

Priser, (med reservation för förändringar) gäller till och med 2016-04-01

  • Det inledande samtalet är 30 minuter och kostar 300 kr (inkl moms).
  • Vill man köpa ytterligare samtal a 30 min kostar de 345 kr (inkl moms).
  • Väljer man att köpa flera tillfällen så kostar  3 x 30 min 899 kr, 5 x 30 min 1400 kr, 10 x 30 min 2500 kr (inkl moms)

Detta är en ny modell som jag kommer att testa under våren 2016 och sedan utvärdera

COACHIT Facebook